0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
15. ledna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
16. ledna (čtvrtek)
17:00 Setkání mateřského centra Benjamin v kostele U Jákobova žebříku

18:30 biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
17. ledna (pátek)
14:30 biblická hodina dětí v kostele U Jákobova žebříku

14:30 setkání konfirmandů v kostele U Jákobova žebříku
19. ledna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
Terasa 61
Neděle svaté Trojice (3. června 2012)
Marek 4; 35 - 5; 2

více ...

Předletní přemýšlení nejen na léto

více ...

Našim varhanám je 20 let

více ...

Den dětí i dospělých

více ...

Život farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8-Kobylisích
„Ti, kteří přijali jeho, byli pokřtěni... vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se... Pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí upřímným srdcem... chválili Boha a Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse“ Sk.2

více ...

© 2005 archa.cz