0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
15. ledna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
16. ledna (čtvrtek)
17:00 Setkání mateřského centra Benjamin v kostele U Jákobova žebříku

18:30 biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
17. ledna (pátek)
14:30 biblická hodina dětí v kostele U Jákobova žebříku

14:30 setkání konfirmandů v kostele U Jákobova žebříku
19. ledna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
Terasa 67
Estomihi (2. března 2014) – mezinárodní bohoslužba
Jan 13; 34 - 35

více ...

Velikonoční dopis sboru
„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí“.
Jan 14, 27

více ...

Zpráva staršovstva o životě sboru za rok 2013

více ...

Zpráva o činnosti Komunitního centra U Jákobova žebříku, o. s.
za rok 2013 pro výroční sborové shromáždění

více ...

Zpráva o činnosti o.s. LOGOS

více ...

© 2005 archa.cz