0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
11. prosince (středa)
9:30 bohoslužba v domově seniorů Nová Slunečnice

15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
12. prosince (čtvrtek)
17:00 setkání mateřského centra Benjamin v kostele U Jákobova žebříku

17:00 zkouška pěveckého sboru Conciola Jacobi v kostele U Jákobova žebříku

18:30 biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
13. listopadu (pátek)
14:30 biblická hodina dětí v kostele U Jákobova žebříku

14:30 setkání konfirmandů v kostele U Jákobova žebříku
14. listopadu (sobota)
9:00 generální zkouška vánoční hry v kostele U Jákobova žebříku
15. prosince (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
zpět ...
Zpráva Komunitního centra U Jákobova žebříku za rok 2016
Minulý rok byl ve znamení personálních změn. Dosavadní předsedkyně Eliška Erdingerová, která se centru věnovala od jeho založení, oznámila svůj odchod spojený s odstěhováním a někteří starší členové výboru komunitního centra se rozhodli předat svou práci mladší generaci. Na valné hromadě v červnu byl zvolen nový výbor ve složení: Jitka Boučková, Yeonsil Cheong, Kornélia Kolářová Takácsová, Daniela Tinková a Božena Paťavová.
Na schůzi výboru pak byla předsedkyní komunitního centra zvolena Kornélia Kolářová Takácsová, která převzala administrativní a grantovou agendu. Péče o pokladnu byla svěřena Evě Polákové.
Nový tým uchoval a zčásti rozvíjel všechny aktivity, které se osvědčily v minulých letech. Pokračovalo setkávání Mateřského centra Benjamin v pondělí od 17 hodin pod vedením Gabriely Bílkové, kterou později vystřídala Alena Zvolánková. Náplní setkání byly zejména výtvarné a hudební aktivity, doplněné duchovním programem. Některé děti z Benjaminu již začaly chodit do školy, ale mají chuť se dál potkávat, protože se za několik let dobře poznaly a spřátelily, stejně jako jejich rodiče. Současně přicházejí noví předškoláci.
Pokračovala také Kavárnička (nejen) pro seniory každou první středu v měsíci od 14 hodin. Po Elišce Erdingerové se přípravy schůzek ujala Božena Paťavová. Úvodní pobožnosti měl po Miroslavu Erdingerovi na starosti farář kobyliského sboru Ondřej Kolář. Poté vždy následovala beseda s hostem a rozhovory na různá témata.
Přednášky pro veřejnost, které komunitní centrum připravovalo přibližně jednou za měsíc ve středu večer, byly přesunuty na nový termín – sobotu od 9 hodin – a spojeny se snídaní. Ne úplně obvyklá doba těchto snídaní s hostem se ukázala být dobrou volbou; přednášky měly vysokou účast. Prvním hostem byla Alena Fendrychová, která se v rámci Diakonie ČCE zaměřuje na práci s uprchlíky. Organizaci snídaní měla na starosti Jitka Boučková.
Komunitní centrum věnovalo větší pozornost propagaci své činnosti, především prostřednictvím facebookových stránek, které byly zřízeny a jsou pravidelně aktualizovány. Kornélia Kolářová Takácsová prezentovala komunitní centrum na tradičním Mimi dnu, při němž se scházejí organizace pracující s dětmi na Praze 8. Prohloubily se také vztahy s městskou částí.
Na jaře minulého roku se předsedkyně centra účastnila schůzek pracovní skupiny, která měla za úkol vytvořit koncepci rozvoje v oblasti kultury a sportu na Praze 8. Komunitní centrum také získalo od městské části grant ve výši 45 000 Kč na výtvarné aktivity dětí. Za získané peníze se nakoupil zejména materiál a výtvarné potřeby pro dílny, při nichž se tak mohlo uplatnit širší spektrum výtvarných postupů.
V minulém roce komunitní centrum ve spolupráci s kobyliským sborem uskutečnilo čtyři výtvarné dílny, které organizovala Kornélia Kolářová Takácsová. Výsledkem předvelikonoční dílny byl velký komiks na téma Milo­srdný Samařan. Toto dílo bylo zasláno do soutěže dětských prací Bible a umění – hledám a nalézám, organizované Prahou 8, a získalo zvláštní ocenění, které si děti převzaly v kostele sv. Vojtěcha u příležitosti Libeňského posvícení. Další dílna proběhla během Noci kostelů a koncepčně souvisela s výstavou na téma Jákobův žebřík, která byla otevřena u příležitosti 45. výročí založení kobyliského kostela.
Na 700. výročí narození Karla IV. navázala podzimní výtvarná dílna, během níž se děti mohly kreativně seznámit se středověkou kulturou. Sérii dílen uzavřelo tradiční předvánoční tvoření adventních věnců a vánočních ozdob.
Ve spolupráci s kobyliským sborem byly během minulého roku také instalovány celkem tři výstavy v zadní části kostela.
První z nich byla expozice litografií profesorky teologie Ivany Noble s biblickými motivy, druhá byla již zmíněná výstava různých autorů se společným tématem Jákobova žebříku a třetím vystavujícím byla malířka Kateřina Machytková.
Máme radost z toho, že se v uplynulém roce do práce centra stále více zapojovaly také korejské rodiny i rodiny s africkým původem. Centrum je trvale místem setkávání různých generací, národů a kultur. Společenství, které se tu během let utvořilo, přirozeným způsobem překračuje hranice sboru.
Děkujeme všem, kdo se do činnosti komunitního centra zapojili – členům centra i všem členům kobyliského sboru, kteří se podíleli na organizaci a realizaci akcí a spoluvytvářeli jejich dobrou atmosféru. Komunitní centrum vděčně přijímá možnost využívat prostory kobyliského sboru a váží si dobré spolupráce s ním.

Za Komunitní centrum U Jákobova žebříku Kornélia Kolářová Takácsová


zpět ...
© 2005 archa.cz