0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
11. prosince (úterý)
19:00 schůze staršovstva v kostele U Jákobova žebříku
12. prosince (středa)
9:30 bohoslužba v domově seniorů Slunečnice na pomezí Bohnic a Čimic

15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice

17:00 setkání mateřského centra Benjamin v kostele U Jákobova žebříku

19:30 setkání mládeže v kostele U Jákobova žebříku
13. prosince (čtvrtek)
17:00 zkouška pěveckého sboru Conciola Jacobi v kostele U Jákobova žebříku

18:30 biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
14. prosince (pátek)
14:30 dětská biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
16. prosince (neděle)
9:30 bohoslužba (v češtině) v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba (v korejštině) v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba (v japonštině) v kostele U Jákobova žebříku
zpět ...
Máme už tři „adoptivní děti“
Anitha, Amos a Femina Suzan

Náš sbor se před několika lety rozhodl vstoupit do tohoto potoka a začal podporovat dvě děti. Jedno z Afriky, druhé z Indie. Africký chlapec ovšem mezitím dospěl, tak jsme místo něj vybrali nyní dvanáctiletého Amose z Ugandy. Několik let jsme společně podporovali indickou dívku Nishithu, podle zpráv velmi pracovitou a talentovanou, která se však nedávno s rodiči přestěhovala mimo oblast působení Adopce na dálku. Snad se i tak Nishitha neztratí.

Když jsme byli s bratrem farářem Erdingerem v kanceláři Arcidiecézní charity vybrat místo Nishithy jiné dítě, zmocnila se nás na chvíli zvláštní marnost. Představte si, že sedíte nad albem s fotografiemi a krátkou charakteristikou dětí z chudých oblastí světa a rozhodujete se, na koho svým ukazováčkem zamíříte.

Na tohoto hubeného z Afriky? Na dívenku z Madagaskaru, nebo opět na některé z dětí miliardové Indie? Museli jsme se vzájemně přesvědčovat, že neexistuje horší nebo lepší volba. Rozhodli jsme se pro osmiletou indickou dívenku Anithu.

Vzápětí jsme se dozvěděli, že na sborovém účtu „Adopce“ je nyní přesně tolik peněz, kolik máme poskytnou pro Anithu na celý rok. Následovalo jednání ve staršovstvu, které bez váhání schválilo přijmout mezi „adoptované“ U Jákobova žebříku ještě třetí dítě. Po rozhovoru, který jsme vedli v kanceláři adopcí  s bratrem farářem Erdingerem, je to Femina Suzan (8 let). Toto všechno je samozřejmě možné jen díky vaší obětavosti, která způsobuje, že sborové konto Adopce na dálku nevysychá.

Pavel Veselý, kurátor


zpět ...
© 2005 archa.cz