0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
29. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
30. října (pátek)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
1. listopadu (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Z Prahy do Jihlavy a zase zpátky
aneb Sjezd nejen evangelické mládeže 2011

Když se jednoho krásného podzimního odpo­ledne na poslední chvíli dozvíte, že vaše kamarádka, se kterou máte o víkendu odjet na akci roku do Jihlavy znenadání onemocněla, musíte si co nejrychleji najít nové společníky, sehnat ideální transport a hlavně se pořád dokola ujišťovat, že i "přes ty zmatky to určitě bude super".

Ano, přesně tahle situace se týká mého dobro­družného výletu na 21. Sjezd nejen evangelické mládeže, jehož letošním tématem bylo "Voko bere – aneb příležitosti a rizika v našem živo­tě". A riskantní to tedy opravdu bylo.

Nejprve jsem zjistila, že na Sjezd jedu sama. V takové situaci si člověk, který nenavštěvuje žádnou stálou mládež, musí rozmyslet, zda to riskne a dá šanci novým příležitostem, nebo to definitivně vzdá a zůstane doma. Ve mě se mezitím odehrával vnitřní boj. S klidnou tváří jsem se ale snažila napojit na všechny své známé z pražského seniorátu a domluvit si s nimi páteční odjezd do Jihlavy. Přes všechny problémy s komunikací jsem v pátek v 15:10 konečně seděla se strašnickou mládeží v auto­buse a blížila se vstříc novým kamarádům a zážitkům.

V Jihlavě jsme zamířili přímo do kulturního domu, kde byl hlavní štáb a kde už jsem mezi davy začala poznávat známé tváře z minulého sjezdu, seniorátních dnů, nebo víkendovek.

Sál Domu kultury a odborů se rychle plnil a v 19:00 začalo ono samotné očekávané zahájení. Zazněla sjezdová píseň, některé mlá­deže zahrály divadlo a Jiří Klimeš s Jakubem Martinů nás potěšili svým večerním ztišením nad příběhem Jonášovým. Následovalo trochu neorganizovatelné ubytování v Jihlavské škole (320 lidí se cpe hlavním vchodem do neklidové školy, občas vás někdo přetáhne krosnou, třídy, ve kterých se bude spát, jsou narvány k prask­nutí...) a večer jsme ve velkém stylu zakončili v nealkoholickém baru (PUB – Posezení U Bub­lin) Mikiho Erdingera a Davida Šorma, kde bylo k dostání cokoli od citrokoly až po toast, nebo párek v rohlíku.

Sobota byla ve znamení přednášek a dílen. Zahájila jí ranní pobožnost o Jonášovi v břiše velryby od Dana Matějky a Jana Keřkovského a hlavní přednáška paní Petry Procházkové, která s neuvěřitelným klidem a lehkostí mluvila na téma Příležitosti a rizika v našem životě a popsala některé ze svých riskantních novi­nářských výprav na blízký Východ. Poté se všichni mládežníci rozprchli na přednášku Jaroslava F. Pechara, diskuzi Jakuba Martinů, workshop Diakonie ČCE, seznamovací hry Jiřího Vlčka, na pásmo divadelních výstupů, nebo si jen tak zahrát volejbal. Po obědě v jih­lavské jídelně pestrý program pokračoval. Vokální, instrumentální, výtvarná a fotogra­fická dílna, promítání filmu Zachraňte Edwardse, přednášky Chrise Obuy ze Súdánu, Romana Mazura z Libně, Marie Medkové, Petra Galluse, Mikuláše Vymětala, bojovka a procházka po Jihlavě, pro sportovně oriento­vané i fotbal a basketbal. Celý den bylo také možné zúčastnit se závodu dvojic v jízdě na vozíčku pro invalidy. Po smysluplně stráveném dni plném přínosných programů jsme se zase všichni setkali v Kulturním domě, kde se dra­žilo logo sjezdu – výtěžek bude zprostředkován dětem ze Súdánu a Ugandy. Den krásně uzavřel koncert skupiny Outsiders, večerní pobožnost Marie Medkové a Milana Balahury a posezení nad dobrým jídlem, pitím a muzikou v PUBu.

Ráno se brzy vstávalo, abychom stihli uklidit propůjčené prostory místní školy a hlavně abychom stihli bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, které se konaly v nádherném kostele Povýšení sv. Kříže. Kázal bratr farář Petr Pivoňka, asistovala mu mladá sestra farář­ka Ewa Jelinek. Večeře Páně byla jako vždy velmi silným zážitkem, kdy v obrovském kole koluje chléb a kalich a všichni mládežníci společně tvoří jednotu. Bohoslužby doprovázel sbor a orchestřík sestavený z účastníků vokální a hudební dílny.

Po bohoslužbách začalo velké loučení. Ve vlaku cestou domů měl pak každý možnost trochu zapřemýšlet o uplynulém víkendu. Co v Jihlavně zažil, co se dozvěděl, co získal? Dokáže zpracovat všechny informace a před­nášky a poznat, co jsou jeho příležitosti a rizika v životě? Já jsem se poučila, že ohledně akcí s mládeží se vyplatí riskovat a těším se na další sjezd i na to, že přinese zase nové příležitosti! (a rizika!)

Anna Boučková


zpět ...
© 2005 archa.cz