0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Mimořádné sborové shromáždění 23. října 2011
Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku v Praze 8 - Kobylisích svolává v souladu s Církevním zřízením a řády na neděli 23. října roku 2011 v 9:30 hodin mimořádné volební sborové shromáždění.

Jediným bodem programu je volba druhého faráře Farního sboru U Jákobova žebříku. Kandidátem je bratr farář Ondřej Kolář.

Program volebního sborového shromáždění:

  1. Schválení programu shromáždění

  2. Volba zapisovatelů

  3. Volba verifikátorů zápisu

  4. Volba skrutátorů

  5. Krátké seznámení s kandidátem Ondřejem Kolářem

  6. Tajná volba druhého faráře sboru

  7. Vyhlášení výsledků volby

  8. Ukončení volebního sborového shromážděníSeznam členů sboru s právem hlasovným je vyvěšen na sborové nástěnce v hale.zpět ...
© 2005 archa.cz