0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
29. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
30. října (pátek)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
1. listopadu (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Bazar korejských, českých, japonských a mongolských jídel
Se uskutečnil v kostele u Jákobova žebříku.

Je už zažitou tradicí evangelického sboru U Jákobova žebříku, že se každoročně koná na konci listopadu bazar jídel, adventních věnců a rostlin.

Letos bazar proběhl v sobotu 26.11.2011 v prostorách sborového domu. Na tuto akci se mnozí již dlouho dopředu velice těšili. Nejde totiž jen o konzumaci jídel, ale i o vzájemné setkávání, které se letos konalo v předvečer první adventní neděle. Mnohé rodiny žijí poslední dny před akcí přípravami jídel, které si pak vzájemně prodávají a finanční výtěžek je většinou určen k zakoupení štědrovečerních dárků pro pacienty psychiatrické léčebny v Bohnicích, kteří nemají to štěstí, aby mohli vánoce trávit v kruhu rodiny. Podle sdělení farářů docházejících do léčebny, mají tito pacienti vždy velkou radost z toho, že na ně jiní lidé myslí a mnohdy jsou z toho dojati až k slzám.

V úvodu promluvili br. farář Miroslav Erdinger a korejský br. farář Lee.

Většina z nás se těší na evergreeny, jako je např. zelňačka ses. Kefurtové, řízky s bramborovým salátem ses. Boučkové, adventní věnce a kaktusy br. Kefurta, kim-či, skleněné nudle a smažená ryba korejských sester. Toto všechno se objevilo na bazaru i letos a navíc i celá řada dalších slaných jídel i sladkých zákusků v podání Čechů, Korejců, Japonců a Mongolů, kteří také navštěvují pravidelně bohoslužby U Jákobova žebříku.

Program doprovodil středověkou hudbou soubor bratra Jeřábka. Posluchače vždy překvapí, jak rytmickou hudbu hráli naši předkové. Abychom při té konzumaci nevyschli žízní, starala se ses. Eliška Erdingerová s rodinou o dodržování našeho pitného režimu. Akci si očividně užíval i br. farář Miloš Rejchrt, který následují den v neděli sloužil svou poslední bohoslužbu v aktivní službě a dále si bude „užívat“ důchodu. Přejeme mu to z celého srdce!

Velmi potěšující je i výtěžek z celé akce 42 000 Kč, což asi v době hospodářské, ale hlavně duchovní krize nikdo neočekával.

Myslím, že se akce vydařila ke spokojenosti všech zúčastněných a můžeme si jen přát, abychom se ve stejném složení sešli opět v příštím roce.

Požehnaný adventní čas přeje všem Marcela Holá s manželem Jiřím


zpět ...
© 2005 archa.cz