0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Ekumenické setkání
V pátek 20. ledna od 19 hodin ve farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Praze-Kobylisích

Společné setkání s modlitbou o jednotu s bratřími a sestrami katolických a evangelických církví.

Program: ekumenická bohoslužba slova, zpěv chvály, četba Písma, výklad, skupinky nad Písmem, přímluvy, pohoštění...


zpět ...
© 2005 archa.cz