0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Pozvánka ka setkání v úterý 17. března
Pozvánka na setkání od úterních 19 hodin.

V úterní podvečer proběhne setkání střední generace, na které jsou zváni i ostatní, jež se těchto schůzek běžně neúčastní. Během setkání budeme besedovat nad manuálem vydaným ústředím Českobratrské církve evangelické věnovaným budoucí finanční soběstačnost sborů církve. Zaobírat se budeme charakterem našeho sboru, v čem spočívají jeho přednosti a v čem jeho případné slabiny.


zpět ...
© 2005 archa.cz