0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
(před)Adventní výtvarná dílna
v sobotu 22. listopadu

Na (před)adventní výtvarné dílně se nás v sobotu 22. listopadu sešlo kolem šedesáti dětí a dospělých. Po krátké pobožnosti jsme vili věnce, zdobili vánoční ozdoby a užívali mezinárodního společenství. Dík patří těm, kteří přinesli korpusy, přírodniny a materiály na ozdoby. Kornelii Takacz, Daniele Tinkové a Yeonsil Cheong, manželům Lebedovým a Sukovým, sestře Spárové a bratru Kostihovi. Farářům Ondřejovi Kolářovi a Kwanghyun Ryu za vstupní pobožnost, všem kteří pomáhali dětem s výrobou i kurátorovi sboru Pavlovi Veselému za fotografie. Adventních věnců jsme vyrobili přes pětadvacet, ozdob bezpočet. Poděkování patří Komunitnímu centru U Jákobova žebříku o.s. - Mateřskému centru Benjamin, které z grantu Městské části Praha 8 nakoupilo materiál na nákup výtvarných potřeb, i Středoevropskému centru misijních studií. Tak nashledanou zase před Velikonocemi...

Ještě jednou díky všem, Jan Bouček


zpět ...
© 2005 archa.cz