0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Program Noci kostelů
29. 5. 2015 v Kobylisích

Vestibul
18.00–22.00 uvítání návštěvníků Noci kostelů,
18.00–22.00 prezentace farního sboru

Velký sál kostela
18.00 úvodní pobožnost - česky, korejsky a japonsky
18.15 varhanní hudba
18.20 promítání fotografií ze života kobyliského sboru
18.40 koncert korejského pěveckého sboru
18.50 promítání fotografií ze života kobyliského sboru
19.00 koncert japonsko-korejského smyčcového kvarteta
19.30 promítání fotografií ze života kobyliského sboru
19.45 biblické čtení - česky, korejsky a japonsky
20.00 varhanní hudba
20.05 koncert japonského pěveckého sboru
20.20 promítání fotografií ze života kobyliského sboru
20.45 biblické čtení - česky, korejsky a japonsky
21.00 varhanní hudba
21.05 veřejná zkouška českého pěveckého sboru Contiola Jacobi
21.15 koncert japonsko-korejského smyčcového kvarteta
21.45 japonská instrumentální hudba
21.55 závěrečná pobožnost - česky, korejsky a japonsky

Malý sál kostela
18.00–22.00 výstava obrazů Jiřiny Adamcové
18.20 představení korejských dětí
19.25 zpívání korejské a české mládeže

Jídelna
18.30 degustace Polévky pro bezdomovce
19.30 výtvarná dílna pro děti

Amfiteátr
18.30 jazzový koncert

Pokoj číslo 3
18.20 zpěv písní z Taizé
19.45 prezentace sdružení LOGOS

Pro návštěvníky Noci kostelů bude k dispozici piáno před kostelem, farní zahrada a občerstvení. V každou celou hodinu zazní kobyliské zvony, které mohou návštěvníci sami rozeznít.

V případě nepříznivého počasí se jazzový koncert z amfiteátru přesouvá do sborového domu.


zpět ...
© 2005 archa.cz