0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Jaký význam má konfirmace v mezinárodním sboru?
Konfirmace představuje v evangelické (protestantské) církvi tradici, při které se dítě v dětství pokřtěné přiznává samo k tomuto křtu na základě vlastní víry. Být dospělý znamená nést odpovědnost v rozhodnutí za druhé a dohlížet na jejich chování. Konfirmace je pak pro dítě vyrůstající ve víře prvním krokem křesťana, který je nezávislý a za sebe odpovědný.

Dnes jsou spolu s českými dětmi konfirmovány či křtěny i dvě korejské děti, Dabin a Younghee Abraham. Poslední dva roky se učily a přemýšlely o Starém a Novém zákoně, o církevní historii a tradicích i křesťanství a církevním životě. Konfirmační hodiny jim daly šanci prostřednictvím víry vyznat, že Bible je opravdu slovem Božím a že Ježíš je také jejich Spasitelem a Pánem. Navíc by měly být díky katechismu schopny rozumět významu a povinnostem členství sboru. V souvislosti s tím je pak velkým požehnáním to, že mohou být naše korejské děti vychovávány, konfirmovány a křtěny v Českobratrské církvi evangelické, která je hluboce zakořeněna v odkazu reformace.

Korejské děti v Kobylisích jsou dcerami a syny korejských migrujících křesťanů. Tyto děti už byly ovlivněny Koreou, ale také žijí většinu času mezi Čechy. Přestože je jejich národnost korejská, jsou z velké části formovány jako lidé pocházející z českého prostředí. Během dospívání si ujasňují svou identitu. Pokud se jim jejich rodiče snaží naordinovat identitu pouze korejskou, může to vést k nabourání celého smyslu jejich života v České republice. Prvkem, který tvoří člověka, však není pouze národnost. Identita křesťana by měla být formována na hodnotách a vizích Božího království, osvobozeným od zjednodušujícího národnostního rámce jako „Korejec“ nebo „Čech“.

Konfirmace korejských dětí v místním českém sboru má také význam pro formování jejich křesťanské identity. I díky konfirmaci mají možnost poznat kobyliský sbor jako jejich spirituální domov a základ vlastní identity víc, než kdy předtím. Vzhledem k silnému zakořeňování v tomto multi-etnickém a multi-kulturním kontextu křesťanství budou schopni absolvovat rozličné a prospěšné věci (ukryté pod úrodnou půdou). S vědomím, že církev a evangelium není omezeno pouze na jeden národ či kulturu, mohou jít cestou odlišení od okolního světa na základě křesťanské víry, ne pouze na základě etnickém. Vyznání „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest“ (Ef 4, 5) mohou prožívat a doznávat mnohem jistěji ve sborovém společenství, ke kterému náležejí. Stejný užitek může konfirmace přinášet i dětem českým.

Z této perspektivy si myslím, že čeští a korejští faráři by si měli dětí všímat bez ohledu na jejich národnost, jako oveček čekající na společnou pastorální péči. Mimoto – uvědomujíc si, že toto mezinárodní společenství je nádherným a blahodárným předpokladem k duchovnímu vzdělávání, bychom měli připravit vylepšený specifický plán pro kobyliský sbor, díky kterému by se mohly české a korejské děti scházet ke konfirmačnímu cvičení společně. A měli bychom s tím začít co nejdříve to půjde. Aby byl tento záměr úspěšný, je také velmi důležité rozvíjet mezi rodiči českých a korejských dětí debatu o smyslu a výhodách společného katechismu, aby se s tímto plánem měli možnost ztotožnit a podpořit jej.

Při zvyšujícím se počtu korejských konfirmovaných dětí bude mít náš sbor ve svých řadách více mladých křesťanů, kteří mohou stavět mosty mezi českou a korejskou stranou. Prostřednictví těchto lidí mohou být bořeny zdi mezi různorodými členy sboru a tento sbor pak bude schopen pokračovat dál vpřed vstříc ještě dokonalejší „jednotě v pestrosti“. Navíc budou mladí křesťané, kteří zde projdou konfirmací společně, schopni posílit jádro pracovníků ve sboru a vzájemnou pomocí dosáhnout Božího království. Představuji si, že jednou budou naše kobyliské děti vymýšlet a realizovat skvělé nápady, které by nás samotné ani nikdy nenapadly. Pěkná představa – nebo ne?

Kwanghyun Ryu


zpět ...
© 2005 archa.cz