0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Stamicovo kvarteto / Joseph Haydn: Posledních sedm slov Vykupitelových na kříži
V kostele U Jákobova žebříku dne 5. dubna 2018 od 19 hodin vystoupilo Stamicovo kvarteto na koncertu se skladbou Joseph Haydn: Posledních sedm slov Vykupitelových na kříži. Večerem provázel herec Jan Kačer.


Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži napsal Joseph Haydn na objednávku pro katedrálu v Cádizu jako hudbu k velkopátečnímu rozjímání o sedmi výrocích Ukřižovaného, jak je uvádějí evangelia. Málokteré hudební ale i umělecké dílo vůbec, vypovídá s takovou přesvědčivostí o ukřižování Ježíše Krista a jeho posledních pozemských okamžicích jako tato kompozice. Ztišený výraz plný vnitřní dramatičnosti, ale zároveň až dojemné spoluúčasti, dává posluchači možnost nahlédnout na smysl oběti Božího syna i na nejvyšší stupeň projevené lásky, která se jeho smrtí stává naším vykoupením. Jednotlivé texty jsou propojeny texty evangelií a zamyšlením nad lidským údělem. Je to vpravdě dílo duchovní, které vrcholně uměleckou formou odpovídá na otázky po smyslu lidského žití a ukazuje jedinou možnou cestu naplnění života, cestu lásky.

Koncert v kostele U Jákobova žebříku uvedl herec Jan Kačer a Stamicovo kvarteto – Jindřich Pazdera - housle, Jan Pěruška - viola, Josef Kekula - housle a Petr Hejný - violoncello.

Stamicovo kvarteto
je české hudební uskupení (smyčcové kvarteto) založené roku 1985, kdy navazovalo na předchozí Doležalovo kvarteto. Členové Stamicova kvarteta se seznámili během svých studií na Hudební fakultě Akademie múzických umění (HAMU). Na prvním koncertu 16. září 1985 vystoupili se skladbami Wolfganga Amadea Mozarta, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka. Ve svém repertoáru má kvarteto skladby jak českých, tak také zahraničních autorů. Během kariéry získalo uskupení také mezinárodní ocenění. Dvakrát obdrželo Grand Prix du Disque de l´Académie Charles Cros a též ocenění Zlatá ladička, udělované periodikem Diapason za nahrávky skladeb Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů nahraných společností Bayer Records. Vedle toho zvítězili ve srovnávací anketě londýnského časopisu Gramophone s nahrávkou kvartet z tvorby Leoše Janáčka. Dvě ze svých nahrávek pořídilo kvarteto i v kobyliském kostele U Jákobova žebříku.

Jindřich Pazdera
Studoval na konzervatoři v Žilině, VŠMU v Bratislavě (prof. B. Urban, prof. T. Gašparek) a na Moskevské státní konzervatoři u prof. Leonida Kogana. Jako sólista a člen klavírního tria vystoupil ve 22 zemích světa. Vyučuje na AMU v Praze. Primáriem Stamicova kvarteta se stal v roce 2001.

Josef Kekula
Vystudoval pražskou Hudební fakultu AMU ve třídě prof. Václava Snítila. Členem Stamicova kvarteta je od roku 1985, předtím hrál po dobu devíti let v Doležalově kvartetu.

Jan Pěruška
Vystudoval ostravskou konzervatoř a pražskou HAMU ve třídě prof. J. Motlíka, působil jako koncertní mistr skupiny viol v Symfonickém orchestru FOK. Členem Stamicova kvarteta je od r. 1985. Vyučuje na pražské AMU.

Petr Hejný
Studoval pražskou konzervatoř u prof. Viktora Moučky a Hudební fakultu pražské AMU ve třídě prof. Miloše Sádla. Členem Stamicova kvarteta je od r.2007. Spolupracuje též se soubory zaměřenými na interpretaci staré hudby jako hráč na violu da gamba a barokní violoncello.


zpět ...
© 2005 archa.cz