0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Rozhovor s Lucií Michalovou
při rozhlasovém přenosu bohoslužeb od Jákobova žebříku v neděli 19. srpna 2018

Milí posluchači, jak je při rozhlasových přenosech bohoslužeb od Jákobova žebříku zvykem, snažíme se pokaždé přiblížit také něco ze života našeho sboru nebo naší církve. Jak mnozí z vás víte, je naše církev zřizovatelem Diakonie Českobratrské církve evangelické. Její střediska, rozesetá po celé republice, pomáhají lidem, kteří se z různých důvodů dostali do nepříznivé životní situace. Středisko celostátních programů a služeb, které chceme představit dnes, mimo jiné pracuje s lidmi, kteří přišli do naší republiky a hledají v ní svůj nový domov. Dovolte, abych mezi námi přivítal paní magistru Lucii Michalovou, která řídí projekt Doma, financovaný Evropským sociálním fondem. Dobrý den.

Lucie Michalová (LM): Dobrý den.

Ondřej Kolář (OK): Co znamená zkratka DOMA?

LM: DOMA je zkratka pro spojení Diakonie Otevírá Možnosti Azylantům. Azylanti jsou lidé, kterým náš stát udělil mezinárodní ochranu, krátce azyl. Kromě azylantů v současnosti pracujeme i s žadateli o azyl a migranty ze třetích zemí. Pro zjednodušení budu používat oslovení nově příchozí.

OK: Co je cílem projektu DOMA?

LM: Prvním cílem je pomoci nově příchozím, aby se v ČR cítili co nejvíce jako DOMA, aby se u nás zorientovali, nezůstali izolovaní, získali „dobré sousedy“ a přátele. Náš druhý cíl míří na Čechy – chceme jim umožnit získat osobní zkušenost s uprchlíky/migranty. Migraci totiž chápeme jako přirozený proces, který probíhal v minulosti, probíhá nyní a jistě bude probíhat i v budoucnosti. Společnost, která se uzavře a nepomáhá, spěje k zániku. V tomto ohledu považujeme za důležité podporovat setkávání, komunikaci a vzájemné poznávání, díky tomu se daří bořit mýty o migraci a uprchlících. Ze zkušenosti víme, že při seznámení Češi často ztrácí předsudky a stereotypní názory.

OK: Jak to děláte?

LM: V 6 krajích ČR a v Praze působí krajský kontaktní pracovník, který pomáhá nově příchozím s tím, co zatím sami nezvládnou – třeba vyznat se na trhu práce a najít zaměstnání, jednat s úřady, lékaři, školami pro své děti, zkrátka stabilizovat situaci. Spolupracuje také s dobrovolníky, kteří například doučují češtinu nebo tráví s rodinami volný čas. Kontaktní pracovník také organizuje vzájemná setkávání nově příchozích s Čechy. V tom nám pomáhají evangelické sbory v jednotlivých krajských městech – tím, že poskytují prostory pro setkávání, jejich členové se účastní aktivit a někteří se stávají dobrovolníky. Ale spolupracujeme například i s metodisty a katolíky.

OK: Jaká je náplň setkávání? Co spolu Češi a nově příchozí dělají?

LM: Témata setkávání jsou různá. Oblíbené je vaření tradičních jídel, šicí dílna, výtvarné techniky, sportovní aktivity, v létě výlety a grilování. Také pořádáme besedy, na nichž nově příchozí představují Čechům zemi svého původu. Ve spolupráci se sborem v Praze 3 se scházíme každý čtvrtek na Kafé obýváčku, multikulturní kavárně, která je inspirována podobnými aktivitami ve Švýcarsku a Německu. Všechny aktivity jsou však jen cestou k tomu, jak se vzájemně poznat. Když spolu lidé něco dělají, spojuje je to.

OK: Přiblížíte nám nějakou konkrétní aktivitu, kterou organizujete?

LM: Jedním příkladem za všechny jsou setkávání v tomto evangelickém sboru v Kobylisích. Pořádáme tu každoměsíční setkávání s názvem Čistě ženská záležitost. Celé odpoledne tu ženy Češky a cizinky něco vytvářejí, konverzují a procvičují češtinu a k tomu si uvaří nějaké tradiční jídlo: čečenské taštičky z nudlového těsta, iráckou dolmu, syrskou harissu, ukrajinský a běloruský boršč a blinčiky nebo tradiční jídla z Číny či Indonézie. Z tohoto výčtu je také dobře vidět, ze kterých zemí lidé přicházejí.

OK: Jak se vám projekt daří?

LM: Odpovím několika čísly. Za necelých 18 měsíců, kdy projekt běží, jsme poskytli přes 5000 hodin podpory 200 klientům, uspořádali jsme více než 200 setkání a našli, vyškolili a propojili s rodinami příchozích přes 30 stálých dobrovolníků. Věříme a vidíme, že věci se hýbou, lidé mohou změnit názor a projekt DOMA má smysl.

OK: Kde se můžeme o projektu DOMA dozvědět víc?

LM: Můžete se podívat na naše webové stránky www.doma.diakonie.cz a můžete také přijít na nějaké setkání. Srdečně Vás zveme.

OK: Děkuji za rozhovor. Na shledanou.

LM: Na shledanou.


zpět ...
© 2005 archa.cz