0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Svoboda, jednota, bratrství
Můj pobyt u českých bratří v Praze - Kobylisích.

Má česká sestra pro mne našla oázu lidskosti na jednom z mnoha kopců, které utvářejí obraz Prahy.

Prostorný dům "U Jákobova žebříku" poskytuje přístřeší společenství sboru s Korejci, které je vedeno faráři Erdingerem a Lee. Leží při parku a nabízí nocleh soukromým osobám, skupinám i spolkům. Psi jsou zde povoleni výjimečně, a pouze pokud nejsou agresivní. Pokoje jsou zřízeny prakticky; některé s kuchyňským koutem a sprchou. Je zde také sborová kuchyň, která slouží k svobodnému poznávání a setkávání po bohoslužbách se členy sboru ze všech věkových i společenských skupin. Sál, kde se konají bohoslužby, lze rozdělit a využít jako prostor pro semináře. Paní Erdingerová a pan Jeřábek jsou těmi dobrými duchy domu a svým organizačním talentem zajišťují plynulý běh správy sborového domu. Život sboru, formovaný Svatým duchem a srdečností, se ukazuje nejen v přístupu k bližním, ale i k celému světu.

V Praze 8. 1. 2007
Rüdiger Seidel, předseda Spektrum Berlin Paris Praha Wien o.s.


zpět ...
© 2005 archa.cz