0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Povídání o tom, co bylo
Na začátku byla píseň, pak se bratři faráři zamysleli a po chvilce jsme měli nejdříve v hlavě a za chvíli i na papíře nástin programu. A pak se adventní biblické hodiny dětí proměnily ve velkou přípravu rodinných bohoslužeb, které se konaly 3. adventní neděli. Poctivě jsme se učili písničky zpaměti verš po verši jako básničku do školy. Refrén jsme si museli vysvětlit, protože teprve až když jsme porozuměli obsahu, dobře se nám zpívalo. K nácviku jsem přizvala konfirmandy. Možná byl zpěv pro ně zpestření nebo spíš oddech od konfirmační nelehké výuky. Ať je to jak chce, k mému milému překvapení byli konfirmandi skvělí! A což ještě když jsme začali všichni přidávat ze svého malířského umění. Sestra Petra Fischerová namalovala kontury obrázků – především biblická zvířata jí šla moc dobře – a děti, dospívající i dospělí (např. sestra farářka Tesařová, sestra Mirka Boučková a dokonce i bratr farář Erdinger) přiložili své ruce k tomuto výtvarnému dílu a vymalovávali jako diví. Bratr Josef Jeřábek obrázky upevnil na polystyrénové desky a bylo hotovo. Byli jsme plni očekávání sobotního dopoledne, kdy byla generální zkouška. Na ni byli pozváni sboroví muzikanti a dospělí, kteří rádi zpívají. Sobotní generálku i nedělní hru s dětmi již měl ve své režii bratr farář Rejchrt. V neděli při slavnostních bohoslužbách ve slavnostně vyzdobeném kostele kázal bratr farář Erdinger, účinkující vedl bratr farář Rejchrt a všichni jsme se společně – malí a velcí, mladí i starší radovali a připravovali na to, co jednou bude. Odcházeli jsme z bohoslužeb s perníkovou ovečkou v ruce (jak jen jich mohla Mirka Boučková se svými rodinnými pomocníky vyrobit více než sto, zůstane záhadou) a dlouho nám zněla v uších „Písnička o tom, co bude“
Stane se, že národy, přijdou k Bohu svému. Sloužit budou s radostí jemu jedinému.
Lidé budou lidmi zas a žít bude sladko. Beránka s lvem povede malé pacholátko.
Jeho cestu budou znát, jeho jméno vzývat. Proto můžem' s nadějí tuhle píseň zpívat:
V motyky zkují meče, armády odzbrojí a krev už nepoteče. Žít budem v pokoji! Halelujah!.
Eliška Erdingerová
zpět ...
© 2005 archa.cz