0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Z Diakonie v Ďáblicích
Uběhlo deset let, kdy jsme s Hankou Lipavskou začaly budovat a rozvíjet sociální práci v Ďáblicích. Byly jsme vždy moc rády, když jsme o všem mohly hovořit uvnitř sboru, nebo napsat do Terasy. Rozhovory s Jiřím Štorkem byly pro naše nejisté začátky moc důležité. Jsme rády, že na práci Diakonie a jejím zakotvení v našem sboru záleží i současným farářům. Účast členů našeho sboru na koncertech a vernisážích v Ďáblicích pro nás vždycky hodně znamenaly.
Těch deset uplynulých let završilo i období našeho pracovního působení před odchodem do důchodu. V důchodu jsme již obě dvě a nadešel proto čas, aby rozdělanou práci od nás někdo převzal a pokračoval v ní.
Zdá se nám hodně důležité, aby nový vedoucí pracovník byl křesťanem a mohl pokračovat v práci v duchu té započaté. Ovšem nezbytné je také předepsané vzdělání v sociální práci, praxe, schopnost vést tým, komunikační dovednosti a řidičský průkaz.
Nový zákon o sociálních službách, který vstoupil v platnost od 1. ledna, klade na všechny organizace poskytující sociální služby stejné nároky, přináší mnohé změny. Je to dobré období pro předání kormidla a my věříme, že se nám to podaří.
Naše paní ředitelka mgr. L. Roytová vyhlašuje na toto místo výběrové řízení (přesný termín není zatím určen). Ten, kdo byl měl o místo zájem, ať pošle svou pracovní nabídku na adresu Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Praze, Belgická 22, 120 00 Praha 2, nebo pošle dopis e-mailem na: roytova.skp@diakoniecce.cz.
S Hankou nabízíme ovšem i rozhovor, který by tomuto písemnému zájmu mohl předcházet, abychom odpověděly na základní otázky. Telefon na naše pracoviště v Ďáblicích je 283 910 424.
Lydie Veselá


zpět ...
© 2005 archa.cz