0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Sborová brigáda
V soboru 12. května proběhl jarní úklid sborových prostor a nejbližšího okolí.

Krátce po 10. hodině se sešlo 10 členů našeho farního sboru - 6 žen a 4 muži - ke společnému dílu. Sestry se vrhly na okna, skla, dveře, radiátory a nábytek v kuchyni. Bratři se pustili do velebení okolí domu - zametali a především sekali trávu a likvidovali vysoký plevel na farní zahradě. Ani déšť je v jejich pracovním nasazení neodradil. A tak, i když nás byla opravdu hrstka oproti předcházejícímu roku, podařilo se nám uklidit to, co bylo zapotřebí. Po vykonané práci ve 12.30 hod. jsme s hřejivým pocitem dobře vykonané práce společně poobědvali párky s chlebem a hořčicí.zpět ...
© 2005 archa.cz