0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Jizeroš při svatodušních bohoslužbách v Kobylisích 27. května 2007
Zpěváci a muzikanti skupiny Jizeroš uvedli při nedělních bohoslužbách Lurdskou mši autora Marcela Štěpánka.

Ekumenická hudební skupina Jizeroš vznikla v roce 1977. Pravidelně se scházela až do roku 1985. Věrna myšlence ekumenismu zpívala jak v katolických kostelech, tak v evangelických modlitebnách po celých Čechách. Poté se na deset let odmlčela a od roku 1995 se její členové schází jen nepravidelně 2x až 3x do roka pod vedením Marcela Štěpánka.
zpět ...
© 2005 archa.cz