0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
29. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
30. října (pátek)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
1. listopadu (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Seder
Seder znamená hebrejsky „řád“ a přes význam „řád pesachové večeře“ se toto slovo stalo označením večeře samé.

Tedy seder = večeře na počátku slavení židovského svátku Veliké noci. Při sederu si účastníci zpřítomňují vyjití izraelského lidu z Egypta. Obřad je přímo nabitý symbolikou – hořká chuť maroru (nějaká hořká zelenina, třeba čekanka nebo křen) upomíná na hořký úděl izraelských nevolníků, pojídání macesů, nekynutého pečiva zase připomíná rychlost, s jakou Židé opustili Egypt, takže ani nepočkali na vykynutí těsta. Při této večeři je předepsáno pohodlné a uvolněné sezení, jí a pije se přiměřeně, v množství větším než malém. Krom toho se také předčítá pesachová hagada, tedy vyprávění o egpytském otroctví a slavném vyjítí z něj a zpívají se žalmy chvály. V posledních letech se mezi křesťany na celém světě stává zvykem na Zelený čtvrtek slavit seder. Je to nový zvyk, ale úplná novinka to není: však když Ježíš slavil se svými učedníky hod beránka, byla to velikonoční, tedy pesachová večeře. Zřejmě na jejím závěru, Ježíš ustanovil jinou večeři, kterou nazýváme Večeří Páně či Eucharistií. Seder tedy není křesťanská Večeře Páně a nenahrazuje ji, ale je to událost, z níž vznikla. Večeře Páně nás upomíná na Ježíšovu obětní smrt za nás a pro nás, Seder zase na vyvedení z Egypta. Právě ale symbolika sederu nám pomáhá najít ve Večeři Páně významy, kterých bychom se třeba ani nevšimli, nebýt tohoto krásného a pospolitého rituálu našich starších židovských sourozenců. Proto jsme již loni seder slavili i v Kobylisích a výsledek tohoto experimentu je, že letos jsme se u sederového stolu sešli zase (na Zelený čtvrtek 20. 3.), a to v návaznosti na pašijní pobožnost. Rozvažovali jsme utrpení Páně v 18 hod. a v 19 hod. slavili vyjítí z Egypta. Však jedno s druhým úzce souvisí, a to prožíváme právě při sederu.

Miloš Rejchrt


zpět ...
© 2005 archa.cz