0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Výroční sborové shromáždění
Pozvání na Výroční sborové shromáždění, které se bude konat 21. března.

Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické “U Jákobova žebříku” v Praze 8 - Kobylisích svolává v souladu s Církevním zřízením a řády na neděli 21. března roku 2010 v 9:30 hodin řádné Výroční sborové shromáždění.

Program Výročního sborového shromáždění:

 1. Schválení programu shromáždění
 2. Volba zapisovatelů
 3. Volba verifikátorů zápisu
 4. Volba skrutátorů
 5. Zpráva kurátora o práci sboru v roce 2009
 6. Slovo faráře Miroslava Erdingera
 7. Slovo faráře Miloše Rejchrta
 8. Slovo faráře korejské části sboru Jong Sil Lee
 9. Slovo zástupců Středoevropského centra misijních studií, Občanského sdružení Logos a Komunitního centra U Jákobova žebříku
 10. Rozprava a schválení zprávy kurátora
 11. Zpráva o hospodaření sboru, účetní uzávěrka rok 2009 a rozpočet na rok 2010
 12. Zpráva revizorů účtů a schválení účetní zprávy
 13. Schválení rozpočtu Farního sboru na rok 2010 a volba revizorů na další obdobízpět ...
© 2005 archa.cz