0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Proč je sobota Bílá
„Vaše prádlo bude zářivě bílé“: tvůrci reklamy samozřejmě vědí, že jimi vychválený zázrak se ve svých účincích od deklasovaných běžných pracích prostředků příliš neliší, zároveň ale vědí, na kterou strunu zahrát: na touhou po bělosti co nejbělejší.

Tato touha není nová: bílilo se už na Starém bě­lid­le. A ještě dávno před tím, na Hoře proměnění, jak čteme v evangeliu, Ježíšův šat byl tak bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Anděl, který seděl první ráno po sobotě na odvaleném kameni před prázdným Ježíšovým hrobem, měl roucho bílé jako sníh. Zkrátka
děje-li něco slavného a svatého, bílá se k tomu hodí nejvíc.

Když je látka šedivá, neznamená to nutně, že je špinavá. Přece ale ze všech barev nejvíc právě bílá je pro nás barvou čistoty: Snad proto, že na bílém pozadí je každá špína vidět, možná i proto, že životodárné sluneční světlo jednak zahání tmu, jednak vyběluje: proces bělení znamená, že šmouhy a polostíny mizí a vzniká něco zářného. Však proto se také sobota mezi Velkým pátkem a Velikonoční nedělí jmenuje Bílá.

Čeština uchovala v paměti prastarý křesťanský zvyk, doložený už z druhého století po Kristu: večer před velikonoční nedělí se kandidáti na křest oblékli do bílých hábitů a v noci pak byli vnořeni do očistné křestní lázně. Slovo kandidát, původně candidus, znamená bílý.

Prvotní křesťané navázali na ještě starší římský obyčej: uchazeči o veřejnou funkci bývali oblečení do bílého, zřejmě na znamení toho,
že mají čisté ruce a čisté úmysly.

A tak nás Bílá sobota už svým názvem vyzývá: vystavte se světlu, nechte vybílit temné kouty svého nitra, nechte se oslnit bělobou nového života, která čistí i zažranou špínu a rozpouští všechno zlo, ba i samu smrt, tu černotu nejčer­nější. Vaše duše pak bude zářivě bílá.

Miloš Rejchrt


zpět ...
© 2005 archa.cz