0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Volební sborové shromáždění
Pozvání na Volební sborové shromáždění, které se bude konat 11. dubna.

Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické „U Jákobova žebříku“ v Praze 8 - Kobylisích svolává v souladu s Církevním zřízením a řády na neděli 11. dubna roku 2010 v 9:30 hodin řádné Volební sborové shromáždění.

Seznam členů sboru s právem hlasovným je vyvěšen na sborové nástěnce v hale.

Jediným bodem programu je volba staršovstva Farního sboru U Jákobova žebříku na další volební období.

Program Volebního sborového shromáždění:

 1. Schválení programu shromáždění
 2. Volba zapisovatelů
 3. Volba verifikátorů zápisu
 4. Volba skrutátorů
 5. Seznámení s kandidáty na členy staršovstva
 6. Volba členů staršovstva


Kandidátní listina má tuto podobu:

 1. Jan Bouček
 2. Ladislav Csémy
 3. Bohuslava Čepová
 4. Hana Dobrovodská
 5. Jitka Ferstová
 6. Jiří Holý
 7. Jan Hon
 8. Josef Jeřábek
 9. Petr Kolínský
 10. Hana Lipavská
 11. Jana Plevová
 12. Jiří Polák
 13. Jan Ratiborský
 14. Vlasta Rejentová
 15. Eva Spárová
 16. Jan Šimša
 17. Vladimíra Štorková
 18. Pavel Veselý
 19. Lucie Klára Tothzpět ...
© 2005 archa.cz