0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Bohoslužby s konfirmací v Kobylisích 13. června
Ohlédnutí za konfirmací.

V neděli 13. června bylo v našem sboru bohoslužebné shromáždění s konfirmační slavností. Čtyři konfirmandi, Anna Boučková, Martin Ferst, David Plecháček a Jáchym Plecháček, se po dobu dvou let setkávali, seznamovali se s biblí, církevní historií a životem aktuální církve, životem sboru, ve kterém žijí a rostou, hovořili o životě víry v Ježíše Krista a zabývali se mnoha dalšími otázkami např. víra uprostřed sekulární společnosti. V konfirmačních setkáních probíhaly mnohdy živé rozhovory na řešená témata. Nyní se přiblížila konfirmační slavnost.

V pondělí 7. června proběhlo setkání konfirmandů se staršovstvem, které nebylo zkouškou, ale moderovaným rozhovorem, na jehož témata se konfirmandi připravili: co pro mě znamená, že jsem mohl(a) vyrůstat a vyrůstám v křesťanské rodině, co pro mě znamená, že jsem mohl(a) a mohu žít ve sboru ČCE, co pro mě znamená víra, proč věřím, jak se to stalo, že věřím, co jsou to hodnoty v životě člověka, můj hodnotový žebříček, kde v něm je víra v Ježíše Krista a proč. Konfirmandi měli také možnost položit své otázky členům staršovstva.

Následující neděli se konala konfirmační slavnost, na které se konfirmandi aktivně podíleli, nesla v sobě především prvek přiznání se ke svému křtu a k vyznání Ježíše Krista jako svého Pána. Konfirmandi poprvé sami ze svého rozhodnutí přistoupili k večeři Páně. Nezbývá než doufat, že letošní konfirmandi se stanou aktivními členy sboru, a přispějí tak k prohloubení radostné tváře současného života FS ČCE v Praze 8 – Kobylisích.


zpět ...
© 2005 archa.cz