0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
23. října (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
24. října (čtvrtek)
16:30 setkání mateřského centra Benjamin v kostele U Jákobova žebříku

17:00 zkouška pěveckého sboru Conciola Jacobi v kostele U Jákobova žebříku

18:30 biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
25. října (pátek)
14:30 biblická hodina dětí v kostele U Jákobova žebříku

14:30 konfirmační příprava v kostele U Jákobova žebříku
26. října (sobota)
11:55 svatba Ester Štorkové a Víta Santolíka v kostele U Jákobova žebříku
27. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
zpět ...
IV. Jsme posláni žít to, co jsme obdrželi
Ohlášky
Každé bohoslužby ústí do všednodenního života. Ohlášky jsou důležitou spojnicí a svorníkem mezi bohoslužebnou slavnostností a křesťanskou službou a svědectvím v celém nadcházejícím týdnu. V ohláškách nezní jen termíny událostí nového týdne, ale je zde rovněž prostor pro sdílení starostí a radostí.
Přímluvné modlitby
Radostné i smutné informace, které zněly v ohláškách, se v přímluvné modlitbě stávají předmětem proseb, které předkládáme našemu Pánu. Přímluvná modlitba je modlitbou celého shromáždění. Vyslovuje ji proto čím dál častěji někdo ze službu konajících presbyterů či presbyterek a shromáždění se připojuje slovy „Prosíme tě, vyslyš nás“ nebo zpěvem slov „Kyrie eleison“.
Poslání
Čte se krátký text, který účastníky bohoslužeb má provázet na cestě domů.
Požehnání
V síle požehnání smíme vykročit do dalšího života s vírou, že nás Bůh bude podpírat, chránit a že nás povede.
Píseň
Jděte ve jménu Pánězpět ...
© 2005 archa.cz