0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
29. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
30. října (pátek)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
1. listopadu (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Potěšte můj lid
Z několikaleté liturgické práce U Jákobova žebříku vyrost malý zpěvníček, který pravidelně používáme při svých bohoslužbách. Zde je ukázka několika zpěvů:Adventní zpěv podle proroka Izajáše: "Potěšte můj lid"
Zpěv podle Matoušova evangelia: "Ať svítí..."
© 2005 archa.cz