0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
29. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
30. října (pátek)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
1. listopadu (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Počítačový program Převodník
Představujeme počítačový program Převodník sloužící k vzájemnému převodu písní mezi korejským a českými zpěvníky.

Program PŘEVODNÍK slouží ke vzájemnému převodu písní mezi Evangelickým zpěvníkem ČCE (vydaným v roce 1979), starým zpěvníkem ČCE a korejským zpěvníkem (z roku 1983).

Popis ovládání programu: Volba jednotlivých zpěvníků se po spuštění programu provádí klepnutím na vlajku v levé horní části okna programu. Seznam se zaplní písněmi zvoleného zpěvníku, které mají ekvivalent v jednom ze zbývajících zpěvníků. Klepnutím na zvolenou píseň ze seznamu se v ploše objeví bližší údaje o vzájemné vazbě převáděné písně a jejího ekvivalentu či ekvivalentů. Kromě čísel obou písní se objeví i počet slok (to pokud je odlišný; při stejném počtu slok se jejich počet z důvodu větší přehlednosti nezobrazuje) a dále případný krátký komentář ke společnému zpěvu zobrazených písní.

Ač je ovládání programu intuitivní, přesto obsahuje i vlastní nápovědu.

Stáhnout program.


zpět ...
© 2005 archa.cz