0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
16. října (úterý)
19:00 setkání třicátníků v kostele U Jákobova žebříku
17. října (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice

19:30 setkání mládeže v kostele U Jákobova žebříku
18. října (čtvrtek)
17:00 zkouška pěveckého sboru Conciola Jacobi v kostele U Jákobova žebříku

18:30 biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
19. října (pátek)
14:30 dětská biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
21. září (neděle)
9:30 bohoslužba (v češtině) v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba (v korejštině) v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba (v japonštině) v kostele U Jákobova žebříku
zpět ...
Seznam mimořádných sborových akcí
Přehled mimořádných sborových akcí v roce 2018.

Není-li uvedeno jinak, konají se všechny akce v kostele U Jákobova žebříku.

8. září – Běleč v Kobylisích (po společném obědě bude následovat beseda k historii církve u příležitosti 100 let Českobratrské církve evangelické a poté nácvik nových písní z evangelického zpěvníku či jeho dodatku)

15. září (9:00 - 17:00) – Dny evropského dědictví
(EHD - European Heritage Days)
komentovaná prohlídka kostela a od 15:00 projekce historických fotografií

7. října – Neděle díkyčinění

1. prosince 12:00 – Mezinárodní bazar jídel

1. prosince 14:30 – Vázání adventních věnců

16. prosince – Vánoční slavnost (v rámci českých bohoslužeb)
zpět ...
© 2005 archa.cz