0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
23. října (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
24. října (čtvrtek)
16:30 setkání mateřského centra Benjamin v kostele U Jákobova žebříku

17:00 zkouška pěveckého sboru Conciola Jacobi v kostele U Jákobova žebříku

18:30 biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
25. října (pátek)
14:30 biblická hodina dětí v kostele U Jákobova žebříku

14:30 konfirmační příprava v kostele U Jákobova žebříku
26. října (sobota)
11:55 svatba Ester Štorkové a Víta Santolíka v kostele U Jákobova žebříku
27. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
zpět ...
Našim varhanám je 25 roků
Koncem května roku 2017 tomu bylo již 25 roků, po které naše varhany slouží našim bohoslužbám, a to nejen účastníkům bohoslužeb, ale díky dosud asi 17-ti rozhlasovým přenosům i široké rozhlasové veřejnosti. Do doby jejich postavení jsme používali elektrofonické varhany propůjčené našemu sboru Synodní radou ČCE.

Po změně společenských poměrů v naší republice v listopadu 1989 nabídla německá Saská církev v roce 1991 darem troje varhany pro sbory naší církve. Kobyliský sbor měl při výběru obdarovaných sborů výjimečné postavení díky svému ubytovacímu zařízení – tehdy zvanému hospic, v kterém se v době vlády komunistických stran ve východním bloku evropských států mohli při různých církevních akcích zcela legálně scházet na církevní půdě východní Němci se členy církví západních států. Výrazem vděku Saské církve za poskytnutí této možnosti v uplynulých letech bylo, že náš kobyliský sbor byl vybrán jako jeden ze sborů, jímž byly nové varhany nabídnuty. Tuto nabídku jsme s radostí přijali a po různých stavebních úpravách (zpevnění kruchty ocelovými traverzami) bylo možné ke stavbě varhan přistoupit. Stavitelem varhan v našem sboru byl představiteli Saské církve vybrán pan Wünning z Großolbersdorfu, což je malé městečko ležící asi 20 km za naší státní hranicí v blízkosti Chemnitz.

Nástroj svou velikostí z varhanářského hlediska se řadí k malým (to odpovídá i velikosti prostoru našeho kostela) a obsahuje 601 píšťal. Nejdelší z nich je dlouhá 2,5 m, nejkratší cca 1,5 cm. Pan Wünning se svými pomocníky a za pomoci některých členů našeho sboru (zvláště br. Zemana a br. Oldřicha Turka) stavěl varhany v našem kostele v květnu 1992.

Slavnostní uvedení varhan do služby našemu sboru bylo dne 31. 5. 1992, kdy při bohoslužbě kromě pozdravů významných účastníků shromáždění a společného zpěvu zazněla i hudba J. S. Bacha a dalších skladatelů v podání varhaníka Saské církve. K doprovodu závěrečného společného zpěvu celého shromáždění (Žalm č. 150) jsem pak byl pozván já, což mělo symbolizovat předání nástroje do služby našemu sboru. Bratr farář Štorek tehdy říkal, že tyto nové varhany jsou „živý tvor“ – mají plíce (vzduchové měchy) a tedy dýchají, na rozdíl od dříve používaných elektrofonických varhan. Tento příměr se mně jeví jako velice přiléhavý a osvědčující přirozený zvuk varhanních píšťal bez elektrofonického zkreslení zvuku nástroje.

Věříme, že po řadu dalších desetiletí (anebo století?) budou naše varhany sloužit ke cti a slávě Boží. Díky Bohu za ně!

Zájemcům rád posloužím k bližšímu seznámení s našimi varhanami.

Jiří Polák


zpět ...
© 2005 archa.cz