0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
30. září (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
1. října (čtvrtek)
17:30 schůzka pastorační skupiny v kostele U Jákobova žebříku

18:30 biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
2. října (pátek)
14:30 dětská biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku

14:30 konfirmační cvičení v kostele U Jákobova žebříku
4. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Informace o aktuálním sborovém životě
ze dne 12. března 2020

Milé sestry, milí bratři,

dovolte, abych vám sdělil informace k životu našeho sboru v následujících týdnech. Jak jistě víte, vláda naší republiky vyhlásila nouzový stav, který zakazuje větší setkávání (nad 30 lidí). To pro nás znamená následující:

1) V našem sboru budou až do odvolání zrušeny nedělní bohoslužby. Budu vám rozesílat pobožnosti v elektronické verzi, můžete je využít při domácích bohoslužebných setkáních nebo k soukromé četbě.

2) V tuto neděli ráno bude kostel otevřený pro případ, že někdo tuto informaci neobdrží a do kostela přijde. Jsem připraven vést s těmito bratry a sestrami kratší pobožnost.

3) Výroční sborové shromáždění, které se mělo konat v neděli 22. března, se odkládá na některou z nedělí, kdy opět bude možné slavit řádné bohoslužby. Nové vydání Terasy, vztahující se k výročnímu shromáždění, vám posílám v příloze.

4) Ruší se rovněž pravidelná sborová setkání v týdnu kromě čtvrteční biblické hodiny. Zkoušky pěveckého sboru budou probíhat dle dohody. Prozatím ponechávám otevřené konání sborových akcí v dubnu – máme naplánovanou velikonoční dílnu, seder a další velikonoční bohoslužebný program, včetně rozhlasového přenosu velkopátečních bohoslužeb, a sborový rozhovor v Liberálu. O těchto setkáních budete zavčas informováni.

5) Bohoslužby v kostele sv. Václava v Bohnicích se dle vyhlášky ředitele nemocnice mohou konat pouze za předpokladu, že je nebude navštěvovat nikdo z lidí mimo nemocnici. Proto vás na ně žel nemohu pozvat, ale pravděpodobně se konat budou.

6) Pastorační rozhovory u vás doma či v kostele budou dál probíhat. Pokud byste potřebovali pomoc s nákupem potravin, případně víte o někom, kdo takovou pomoc potřebuje, dejte mi prosím vědět, pokusím se ji zajistit. Stejně tak prosím ty z vás, kdo tuto pomoc nabízíte, abyste se mi ohlásili.

7) Veškeré informace ke sborovému dění budou dostupné na webových a facebookových stránkách sboru. Budu také informovat prostřednictvím SMS ty členy, kteří nemají k dispozici internet. Přesto vás prosím o součinnost – informujte ty, o nichž předpokládáte, že se k nim tyto zprávy nedostanou.

Přijměte nakonec slovo povzbuzení z žalmu 91:
„Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.“

Srdečně zdravím a vyprošuji vám Boží požehnání
Ondřej Kolář, farář sboru


zpět ...
© 2005 archa.cz