0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
19. ledna (úterý)
20:00 setkání třicátníků na platformě Google Meet
20. ledna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
21. ledna (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
22. ledna (pátek)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom

18:00 ekumenická bohoslužba v kostele U Jákobova žebříku a na internetu
24. ledna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Domácí nedělka
Krátká videa, která se alespoň trochu snaží nahradit setkávání dětí při nedělce.

Je podzim 2020. Epidemie COVIDu opět nabývá na síle a v kostele se nemůžeme scházet všichni. Pro dospělé přenášíme bohoslužby přímým přenosem na Facebooku. Ale pro děti, které v kostele normálně odcházejí na svou bohoslužbu, tzv. nedělku, žádná alternativa nebyla.

Proto naše nová vikářka Anna Pokorná s farářem Ondřejem Kolářem a několika dalšími pomocníky (včetně panáčků z Lega či kobyliské veverky) vytváří krátká videa, která nedělku alespoň trochu nahradí.

Videa průběžně zveřejňujeme na facebookových stránkách sboru, jejich archiv uvádíme i zde na této webové stránce:

1. Stvoření
2. Jákobův sen
3. Izajášovo proroctví
4. Jan Křtitel
5. Zvěstování Marii
Vánoční (improvizované:-)) poselství od dětí a konfirmandů


zpět ...
© 2005 archa.cz