0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
11. prosince (úterý)
19:00 schůze staršovstva v kostele U Jákobova žebříku
12. prosince (středa)
9:30 bohoslužba v domově seniorů Slunečnice na pomezí Bohnic a Čimic

15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice

17:00 setkání mateřského centra Benjamin v kostele U Jákobova žebříku

19:30 setkání mládeže v kostele U Jákobova žebříku
13. prosince (čtvrtek)
17:00 zkouška pěveckého sboru Conciola Jacobi v kostele U Jákobova žebříku

18:30 biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
14. prosince (pátek)
14:30 dětská biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
16. prosince (neděle)
9:30 bohoslužba (v češtině) v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba (v korejštině) v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba (v japonštině) v kostele U Jákobova žebříku
Mgr. Miroslav Erdinger
mobil: +420 737 284 760
e-mail: miroslav@erdinger.cz

Preacher:
Mgr. Miloš Rejchrt
tel.: +420 284 691 114
e-mail: milos.rejchrt@tiscali.cz

Korean preacher:
Mdiv. Jong Sil Lee
Tel./fax: +420 284 689 370
e-mail: jongsil@gmail.com, www.praguechurch.net

Curator: Pavel Veselý
mobil: +420 724 596 926, e-mail: pavel.vesely@cmail.cz

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8-Kobylisy
Tel./fax./záznam.: +420 284 680 145
Tel.: +420 284 689 771
e-mail: kosteljakob@volny.cz, www.kosteljakob.cz

Bank account:
Česká spořitelna, a.s., Trousilova 4, 182 00 Praha 8
Account No: 0205377389/0800
IBAN: CZ52 0800 0000 0002 05377389, BIC: GIBACZPX© 2005 archa.cz