0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
2. prosince (pondělí)
19:00 schůze staršovstva v kostele U Jákobova žebříku
4. prosince (středa)
14:00 kavárnička v kostele U Jákobova žebříku

15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
5. prosince (čtvrtek)
17:00 setkání mateřského centra Benjamin v kostele U Jákobova žebříku

17:00 zkouška pěveckého sboru Conciola Jacobi v kostele U Jákobova žebříku

18:30 biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
6. listopadu (pátek)
14:30 biblická hodina dětí v kostele U Jákobova žebříku

14:30 setkání konfirmandů v kostele U Jákobova žebříku
8. prosince (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
overnachtte Jakob tijdens zijn gecompliceerde reis van huis vandaan op een plaats van een voormalig heiligdom. Hij had er een droom: „Zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte en engelen Gods klimmen daarlangs op en daalden daarlangs neer. En de Heer stond bovenaan en zei: ...“
De kerk van de Boheemse Broeders in Praag-Kobylisy is zo’n plaats van overnachting, van gebed, van het ontvangen van kracht op de verdere weg, maar vooral een plek van Gods nabijheid, Gods bescherming en Gods woord, niet alleen voor evangelischen uit de noordelijke wijk van Praag, maar voor allen van welk volk en godsdienst dan ook, die om de ene of andere reden op weg zijn, ergens tussen thuis en het nog onduidelijke einddoel. De kerk wil door haar diepe verankering en gedurfde openheid een modern toevluchtsoord zijn voor hen die hun kwetsbaarheid mochten leren kennen, die hun verwondingen moeizaam dragen, aan wie elders geen waardigheid wordt toegekend, en ook voor hen die tot dusverre anderen bedreigden en nu lijden vanwege hun schuld en zonde.© 2005 archa.cz