0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
23. října (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
24. října (čtvrtek)
16:30 setkání mateřského centra Benjamin v kostele U Jákobova žebříku

17:00 zkouška pěveckého sboru Conciola Jacobi v kostele U Jákobova žebříku

18:30 biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
25. října (pátek)
14:30 biblická hodina dětí v kostele U Jákobova žebříku

14:30 konfirmační příprava v kostele U Jákobova žebříku
26. října (sobota)
11:55 svatba Ester Štorkové a Víta Santolíka v kostele U Jákobova žebříku
27. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
Kdo jsme

je místem setkávání křesťanů různých národů a tradic.
Je sídlem farního sboru Českobratrské církve evangelické.


Jádrem života sboru je nedělní bohoslužba se zvěstováním Božího slova a vysluhováním svaté večeře Páně. Scházíme se také během týdne k biblickým hodinám a jiným setkáním různých generací.

Zvláštním obdarováním sboru je soužití s korejskými a japonskými křesťany.
Každou první neděli v měsíci slavíme společné mezinárodní bohoslužby.

Spolupracujeme s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, kde farář pravidelně koná bohoslužby.

Jsme patronátním sborem Bratrské školy v pražských Holešovicích, farář zde vyučuje.

Bohoslužby vykonáváme také v domově pro seniory Nová Slunečnice.

V kostele se schází spolek Logos, společenství křesťanů s homosexuální orientací.

Komunitní centrum U Jákobova žebříku rozvíjí sborové aktivity v oblasti sociální, kulturní a vzdělávací.


Sál kostela s celkovou kapacitou 120 osob nabízíme k pronajmutí.
V prostorách sborového domu poskytujeme také ubytování. Přístup do všech částí kostela je bezbariérový.© 2005 archa.cz