0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
11. dubna (neděle)
11:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
14. dubna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
15. dubna (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
16. dubna (pátek)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
18. dubna (neděle)
11:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
Termíny / Nabídka

Po mnoha letech práce vydá ČCE koncem roku 2021 nový zpěvník, který nahradí současně užívaný černý a oranžový zpěvník.
Z nich převezme většinu oblíbených písní a doplní je o spoustu nových. Přinese i různé další hudební a zpěvní formy, kánony, moderní písničky, responzoriální zpěvy...

Náš sbor zakoupí dostatečný počet výtisků pro bohoslužby i do zásoby. Zároveň zprostředkujeme hromadnou objednávku pro členy a přátele sboru, kteří si chtějí zpěvník koupit domů.
Cena zpěvníku v této objednávce bude nižší než při následném nákupu třeba v knihkupectví.

Chcete-li si zpěvník objednat, můžete:
- se zapsat do sdílené tabulky na tomto odkazu. Pravidla objednávání se dočtete přímo v tabulce.
- nebo se zapsat do objednávací listiny na sborové nástěnce
- nebo svou objednávku sdělit farářovi či některému členu staršovstva.

Stručná data o zpěvníku:
- počet stran: cca 1200
- rozměry: 12x18 cm
- předpokládaná cena: 400-500 Kč*
- předpokládaný termín vydání: konec roku 2021
- seznam plánovaných písní: zde

* finální cena závisí na celkovém množství objednaných výtisků pro celou církev.
I tak se ČCE snaží udržet cenu co nejnižší a již nyní je jasné, že nepokryje všechny náklady na přípravu zpěvníku.
Proto je vyhlášena veřejná sbírka na podporu vydání zpěvníku. Náš sbor se k ní také připojí výnosem jedné z chrámových sbírek.

Další informace:
- Web nového zpěvníku, kde si můžete již nyní prohlédnout všechny písně z nového zpěvníku a dozvědět se mnoho podrobností.
- Dopis synodního seniora o vydání nového zpěvníku i o jeho financování.
Staršovstvo farního sboru nabízí pozůstalým možnost pohřebního rozloučení s jejich drahými v kostele U Jákobova žebříku. Přátelské a vlídné prostředí umožňuje prožít nerušené chvíle niterného rozloučení, vděčnosti, potěšení i povzbuzení.© 2005 archa.cz