0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
23. října (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
24. října (čtvrtek)
16:30 setkání mateřského centra Benjamin v kostele U Jákobova žebříku

17:00 zkouška pěveckého sboru Conciola Jacobi v kostele U Jákobova žebříku

18:30 biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
25. října (pátek)
14:30 biblická hodina dětí v kostele U Jákobova žebříku

14:30 konfirmační příprava v kostele U Jákobova žebříku
26. října (sobota)
11:55 svatba Ester Štorkové a Víta Santolíka v kostele U Jákobova žebříku
27. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
Bohoslužby / Zpěv

Také máte rádi písně z Evangelického zpěvníku? Co takhle moci si některou z nich zazpívat nebo pobrukovat i doma nebo v práci u počítače s plným varhanním doprovodem? Zde je pár ukázek:

Mocný Bože při Kristovu, č. 419
Z několikaleté liturgické práce U Jákobova žebříku vyrost malý zpěvníček, který pravidelně používáme při svých bohoslužbách. Zde je ukázka několika zpěvů:

Adventní zpěv podle proroka Izajáše: "Potěšte můj lid"
Zpěv podle Matoušova evangelia: "Ať svítí..."
Během třetí neděle adventní roku 2005 se poprvé zpívalo nové ordinárium, tentokrát připravené dle starých českých graduálů.
Jeho notový záznam a nahrávky (ve formátu MID) si odtud můžete stáhnout.

Agnus
Gloria
Kyrie
Sanctus


Program PŘEVODNÍK slouží ke vzájemnému převodu písní mezi Evangelickým zpěvníkem ČCE (vydaným v roce 1979), starým zpěvníkem ČCE a korejským zpěvníkem (z roku 1983).

Popis ovládání programu: Volba jednotlivých zpěvníků se po spuštění programu provádí klepnutím na vlajku v levé horní části okna programu. Seznam se zaplní písněmi zvoleného zpěvníku, které mají ekvivalent v jednom ze zbývajících zpěvníků. Klepnutím na zvolenou píseň ze seznamu se v ploše objeví bližší údaje o vzájemné vazbě převáděné písně a jejího ekvivalentu či ekvivalentů. Kromě čísel obou písní se objeví i počet slok (to pokud je odlišný; při stejném počtu slok se jejich počet z důvodu větší přehlednosti nezobrazuje) a dále případný krátký komentář ke společnému zpěvu zobrazených písní.

Ač je ovládání programu intuitivní, přesto obsahuje i vlastní nápovědu.

Stáhnout program.© 2005 archa.cz