0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
 
20. května (pondělí)
19:00 schůze staršovstva v kostele U Jákobova žebříku
22. května (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
23. května (čtvrtek)
17:00 zkouška pěveckého sboru Conciola Jacobi v kostele U Jákobova žebříku

18:30 biblická hodina v kostele U Jákobova žebříku
24. května (pátek)
18:00 NMoc kostelů v kostele U Jákobova žebříku
26. května (neděle)
9:30 bohoslužba (v češtině) v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba (v korejštině) v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba (v japonštině) v kostele U Jákobova žebříku
© 2005 archa.cz