0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
21. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
25. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
zpět ...
Zpráva korejské části sboru pro výroční sborové shromáždění
Vyřizují vám pozdrav za bratry a sestry korejské komunity.

Díky pohostinnosti, velkorysosti a zájmu sester a bratrů kobyliského sboru o korejskou komunitu, se stal kobyliský sbor nejen domovem korejských bratrů a sester, ale i místem, kde mohou prožívat Boží lásku. Z celého srdce děkuji celému staršovstvu a bratru farářovi Erdingerovi.

Pro korejskou komunitu současně pracuje kromě bratra faráře Lee ještě bratr vikář Ryu.

Bratr Ryu přijel do České republiky studovat magisterský program misijní telogie na Mezinárodním baptistickém semináři v Horoměřicích, a to na vlastní náklady.

Ve svém pražském studiu se zaměřil na bádání o české teologii, o kobyliském sboru a také na práci bratra faráře Jongsil Lee. V únoru loňského roku byl vyslán jako misionář z Presbyteriánské Církve Koreje, která je partnerskou církví ČCE. Bratru vikáři začne jeho oficiální činnost v dubnu roku 2013, hned po jeho instalaci farářem. Staršovstvo proto dalo souhlas k vyřízení nového pracovního místa pro bratra Ryu.

Rok 2012 znamenal pro korejskou komunitu snížení členské základny. Mnoho rodin se vrátilo do Koreje, ale do sboru nepřišlo mnoho nových členů. Na druhou stranu se prohloubila vzájemná komunikace mezi korejským a českým sborem. Začala mezinárodní setkání česko-korejské mládeže a nesmíme opomíjet ani mezinárodní bohoslužby pro děti, s následným jazykovým, kulturním i výtvarným program.

Děkuji i českým bratrům a sestrám za jejich pečlivost při přípravě různých akcí, které připravili pro všechny členy kobyliského sboru, kde jsou Korejci i Japonci.

V průběhu roku 2012 jsme měli hodně návštěv studentů teologické fakulty a profesorů teologie.

Také bych rád informoval, že vyšel korejský překlad knihy bratra Ottera „Prahou po stopách České reformace“ kterou překládala sestra Lee.

K závěru mi dovolte ještě jednou poděkovat za pastorační činnost pro korejskou komunitu bratru faráři Erdingerovi i celému staršovstvu.

farář Jongsil Leezpět ...
© 2005 archa.cz