0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
21. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
25. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
Termíny

 
Pokud není uvedeno jinak, konají se všechna setkání v Kostele U Jákobova žebříku (popř. v jeho malém sále).

BOHOSLUŽBY

Každou 1. neděli v měsíci:
9:30 mezinárodní ekumenické bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně

Od druhé neděle v měsíci:
9:30 bohoslužby v češtině
11:30 bohoslužby v korejštině
14:00 bohoslužby v japonštině

Každou středu od 15:30 bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně v kostele sv. Václava v Bohnicích

Každou druhou středu v měsíci od 9:30 bohoslužby v domově pro seniory Slunečnice v Čimicích

BIBLICKÉ HODINY ČESKÉ

pro dospělé: čtvrtek od 18:30
pro děti: pátek od 14:30
setkání mládeže: středa od 19:30 v sudé týdny
setkání střední generace (třicátníci) každé třetí úterý v měsíci od 19:00.

DALŠÍ SETKÁNÍ (v rámci Komunitního centra)

Mateřské centrum Benjamin
středa od 17:00 do 19:00

Kavárnička (nejen pro seniory)
1. středa v měsíci od 14 do 16 hodin

Pěvecký sbor Contiola Jacobi
Každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 hodin
Pěvecký sbor Contiola Jacobi zpravidla doprovází bohoslužbu o hlavních svátcích, vystupuje však i při jiných příležitostech. Zaměřuje se především na duchovní hudbu protestantskou / utrakvistickou, ve svém repertoáru má však i autory katolické, černošské spirituály, židovské písně či zpěvy z Taizé.

Sdružení Logos
Každou první neděli v měsíci od 15:00.

Otevřená fara - pastorační hodiny farářů dle ústní či telefonické domluvy

BIBLICKÉ HODINY KOREJSKÉ A JAPONSKÉ

Středa 19:30 - Modlitební hodina pro korejské členy
Neděle 10:00 - Modlitební hodina pro japonské členy
V neděli po bohoslužbách se konají biblické hodiny pro děti a mládeže.
Jedenkrát měsíčně - Biblická hodina (tzv. setkání oblastního shromáždění)

© 2005 archa.cz