Historie

prostě delší (pokud možno strukturovaný) článek o historii sboru a kostela, ideálně s obrázky