Obsazenost kostela

Tento kalendář ukazuje jak akce sboru, tak i další akce (soukromé / externí) konané v kostele U Jákobova žebříku.

Chcete-li si kalendář připojit do svého počítače, mobilu či tabletu, použijte obě tyto adresy:

  1. https://calendar.google.com/calendar/ical/dsavokmqdl7dino4m71kqjdb1o%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
  2. https://calendar.google.com/calendar/ical/6bb04f6ee41f3462bb908fbefaa5ecab8c2406a0d82a4375a97e2cc66078a8f6%40group.calendar.google.com/public/basic.ics