Sbírky a obětavost

Přehled sbírek a jejich výnosů v letošním roce

Chrámové sbírky

Archové sbírky a salár

Pravidelné celocírkevní a seniorátní sbírky

Peníze, vybrané z většiny sbírek, slouží na potřeby našeho sboru (ať už provoz sboru či ve prospěch jedinců či organizací, které se náš sbor rozhodl podporovat). Každý rok se však koná několik sbírek, které jsou společné pro všechny sbory ČCE v České republice (resp. pro všechny sbory v Praze a okolí). Peníze, vybrané z těchto sbírek, pak rozdělují vyšší církevní struktury.

Sbírka na křesťanskou službu

Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost

Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty

Sbírka darů Jeronýmovy jednoty

Sbírka pro Diakonii

Sbírka solidarity sborů

Z výnosů sbírky je poskytována pomoc sborům, které nemají dostatek finančních prostředků na úhradu odvodu do Personálního fondu (fond slouží především na mzdy farářů).

Ze shromážděných solidárních prostředků jsou také částečně financována misijní a podporovaná kazatelská místa a také strategická místa schválená synodem. Sbírkou solidarity tak podporujeme i práci církve na místech, kde nově začíná nebo je obnovována.

Sbírka pro Evangelickou akademii

Sbírka pro sociální a charitativní pomoc

Sbírka na Jubilejní toleranční dat Jeronýmovy jednoty

Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů