Pravidelná setkání

Bohoslužby: viz samostatnou stránku

Biblické hodiny: čtvrtek 18:30–20:00

Biblické hodiny pro děti: v tomto školním roce nepravidelně dle dohody

Mládež: obvykle každý druhý pátek od 17:00
(další pátky si vždy raději ověřte v kalendáři nebo u faráře nebo u někoho z mládežníků)

Třicátníci (střední generace, věk není podmínkou): každé třetí úterý v měsíci od 19:00

Let’s talk (mezinárodní setkání nad Biblí, v angličtině): každé čtvrté úterý v měsíci od 19:00

Kavárnička (nejen pro seniory): první středa v měsíci 14:00–16:00

Sdružení Logos: první neděli v měsíci od 14:30


Kazatelská stanice Roztoky:

Bohoslužby: viz samostatnou stránku

Duchovní setkávání rodičů s malými dětmi (pro rodiče s dětmi 1–3 roky):
středa dopoledne, 2× měsíčně, ateliér Roztoč Jungmannova 093

Biblická hodina pro děti 1. stupeň ZŠ: středa 15:00–16:00, 1× za 14 dní, vila Tiché údolí 125

Biblická hodina pro děti 2. stupeň ZŠ: středa 16:00–17:00, 1× za 14 dní, vila Tiché údolí 125

Více informací annakaucka@seznam.cz, tel.: 777 800 363