Kostel U Jákobova žebříku

Kdo jsme

Kostel U Jákobova žebříku je místem setkávání křesťanů různých národů a tradic. Je sídlem farního sboru Českobratrské církve evangelické.

Jádrem života sboru je nedělní bohoslužba se zvěstováním Božího slova a vysluhováním svaté večeře Páně. Scházíme se také během týdne k biblickým hodinám a jiným setkáním různých generací.

Zvláštním obdarováním sboru je soužití s křesťany z Koreje a dalších zemí. Každou první neděli v měsíci slavíme společné mezinárodní bohoslužby.

Spolupracujeme s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, kde farář pravidelně koná bohoslužby. Jsme patronátním sborem Bratrské školy v pražských Holešovicích. Bohoslužby vykonáváme také v domově pro seniory Nová Slunečnice. V kostele se schází společenství LGBTQ věřících Logos.

Spolek Komunitní centrum U Jákobova žebříku rozvíjí sborové aktivity v oblasti sociální, kulturní a vzdělávací.

Sál kostela s celkovou kapacitou 120 osob nabízíme k pronajmutí. V prostorách sborového domu poskytujeme také ubytování. Přístup do všech částí kostela je bezbariérový.