Staršovstvo

Kontakt: starsovstvo@seznam.cz

Staršovstvo je správní orgán farního sboru – něco jako správní rada. Spolu s farářem aktivně pečuje o chod sboru a dbá o to, aby život sboru byl ve shodě se svědectvím Písem svatých a s církevním řádem.

Staršovstvo se schází k pravidelným schůzím obvykle první pondělí v měsíci. Máte-li zájem o zasílání zápisů z těchto schůzí, požádejte nás o to e-mailem.

V období 2022–2028 působí kobyliské staršovstvo v tomto složení:

Ondřej Kolář

Ondřej Kolář
farář

e-mail okolar(zavinac)centrum.cz
telefon +420 737 371 857

Jan Šotola
kurátor

e-mail kurator(zavinac)kosteljakob.cz
telefon +420 603 157 686

Hana Dobrovodská
místokurátorka

e-mail hana.dobrovodska(zavinac)volny.cz

Kwanghyun Ryu

Kwanghyun Ryu
farář korejské části sboru
stálý host staršovstva

e-mail fortruth012(zavinac)gmail.com

Jan Bouček

Jan Bouček
presbyter

e-mail buci(zavinac)volny.cz

Lukáš Kalina
presbyter

Yung Man Kim
presbyter

e-mail yungmankim(zavinac)gmail.com

Josef Kubát
náhradník

Miroslav Kubiska
náhradník

Milena Lebedová
náhradnice staršovstva, pastorační pracovnice,
koordinátorka pomoci Ukrajincům

e-mail rm.lebedovi(zavinac)gmail.com

Michal Novák
náhradník

Beatrice Okiga
presbyterka

e-mail beatriceokiga(zavinac)seznam.cz

Jan Polák

Jan Polák
presbyter, správce sborového domu

e-mail mail(zavinac)janpolak.cz
telefon +420 608 529 495

Jakub Roskovec
náhradník, pokladník sboru

e-mail jakub.roskovec(zavinac)gmail.com

Jiří Slouka
presbyter

e-mail geoslouka(zavinac)seznam.cz

Eva Stratilová Urválková
náhradnice

Dagmar Tesařová
presbyterka

Changryeol Ye

Changryeol Ye
presbyter

e-mail biz.ineuro(zavinac)gmail.com