Staršovstvo

Kontakt: starsovstvo@seznam.cz

Staršovstvo je správní orgán farního sboru – něco jako správní rada. Spolu s farářem aktivně pečuje o chod sboru a dbá o to, aby život sboru byl ve shodě se svědectvím Písem svatých a s církevním řádem.

Staršovstvo se schází k pravidelným schůzím obvykle první pondělí v měsíci. Máte-li zájem o zasílání zápisů z těchto schůzí, požádejte nás o to e-mailem.

V období 2016–2022 působí kobyliské staršovstvo v tomto složení:

Ondřej Kolář

Ondřej Kolář
farář

e-mail  okolar(zavinac)centrum.cz
telefon  +420 737 371 857

Vlasta Rejentová

Vlasta Rejentová
kurátorka

e-mail  vrejentova(zavinac)seznam.cz
telefon  +420 602 866 612

Jan Hon

Jan Hon
místokurátor

e-mail  jhon(zavinac)volny.cz

Jan Bouček

Jan Bouček
presbyter

e-mail  buci(zavinac)volny.cz

Hana Dobrovodská
presbyterka

e-mail  hana.dobrovodska(zavinac)volny.cz

Jiří Holý

Jiří Holý
presbyter

Miloš Fridrich

Miloš Fridrich
presbyter

e-mail  quakous(zavinac)volny.cz

Petr Kolínský

Petr Kolínský
presbyter

e-mail  kolinskypetr(zavinac)gmail.com

Milan Kovář
stálý host staršovstva

e-mail  kovar.milanek(zavinac)seznam.cz

Beatrice Okiga

Beatrice Okiga
presbyterka

e-mail  beatriceokiga(zavinac)seznam.cz

Jan Polák

Jan Polák
presbyter, správce sborového domu

e-mail  mail(zavinac)janpolak.cz
telefon  +420 608 529 495

Jakub Roskovec

Jakub Roskovec
náhradník, pokladník sboru

e-mail  jakub.roskovec(zavinac)gmail.com

Kwanghyun Ryu

Kwanghyun Ryu
farář korejské části sboru
stálý host staršovstva

e-mail  fortruth012(zavinac)gmail.com

Sinil Son

Sinil Son
farář japonské části sboru
stálý host staršovstva

Jan Šotola

Jan Šotola
presbyter

e-mail  sotolaj(zavinac)seznam.cz

Vladimíra Štorková

Vladimíra Štorková
presbyterka

e-mail  vladkastorek(zavinac)gmail.com

Changryeol Ye

Changryeol Ye
presbyter

e-mail  biz.ineuro(zavinac)gmail.com