0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Tichý hlas pro Svatou zemi
(tentokrát z Kobylis)

Z iniciativy katolického faráře v Libčicích Petra Bubeníčka se v roce 2002 zrodil festival jménem Tichý hlas pro Svatou zemi pořádaný katolickou farností v Libčicích spolu se Společností křesťanů a židů, s evangelickém sborem v Libčicích a s Městem Libčice nad Vltavou. Letos na stránkách své farnosti ohlašuje P. Bubeníček: "Milí přátelé, chtěl bych Vám oznámit (nutno říct, že s velkou bolestí v srdci), že se letos z technických důvodů neuskuteční festival Tichý hlas pro Svatou zemi. Věřím, že se najde příležitost, abychom se v podobném duchu setkali jindy a jinde.", totiž v neděli 18. září ve 14 hodin v kostele U Jákobova žebříku. Setkání jsme nazvali "Hlas pro svatou zemi (tentokrát z Kobylis)." "Tichý hlas" patří Libčicím a opět se tam vrátí. Náš program obkreslí libčické kontury v tom, že bude od 14 hodin ekumenická bohoslužba s katolickou, protestantskou a židovskou promluvou na biblický text, potom zahradní hudební program (folkaři, klezmeři, pěvecké sbory židovské i křesťanské), něco přednášek, dva filmy a nezávazné rozhovory účastníků. Srdečně vás všechny zveme.

Jan Hon

Více k Tichému hlasu pro Svatou zemi na: http://www.peplum.cz/?x=tichyhlas


zpět ...
© 2005 archa.cz