0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
20. října (úterý)
19:00 sekání třicátníků přes Zoom
22. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
23. října (úterý)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
25. října (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra vikářka Anna Pokorná)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Kobyliským farářem byl zvolen Ondřej Kolář…
…aneb jak jsme hledali druhého faráře.

Na podzim před pěti roky začal v našem kobyliském sboru U Jákobova žebříku působit jako druhý farář Miloš Rejchrt. Už tehdy prý poznamenal, že je to na pět let, do doby jeho pětašedesátin. Nikdo tomu samozřejmě nevěnoval pozornost, navíc pět let se tehdy zdálo být „navěky“. Jenže v zimě 2010/11 nám milý bratr oznámil, že doba se krátí, a on v říjnu 2011 z místa druhého faráře odejde.

Neb se máme vzájemně rádi a respektujeme se, bylo nutné vzít ta slova vážně a začít se poohlížet po novém bratru či sestře v taláru evangelického faráře. Staršovstvo během části zimy rokovalo na toto téma a skutečně oslovilo dva faráře a jednu farářku. Z nejrůznějších důvodů nedošlo ani k úvodním seznamovacím setkáním se staršovstvem nebo se sborem. Až jsme se doslechli o tom, že bratr farář Ondřej Kolář z Brna v létě letošního roku končí ve svém úvazku.

Rychle jsme sbírali reference a žhavili telefony, až nakonec 24. února 2011 první farář sboru Miroslav Erdinger zavolal bratru Kolářovi a zeptal se ho, jestli už má vyřešenu svoji profesní budoucnost, a pokud ne, zda by ji nechtěl spojit s Kobylisy. Bratr Kolář reagoval velmi příznivě a přijal pozvání k neformální a nezávazné návštěvě Kobylis. Uskutečnila se v prvním dubnovém víkendu, kdy v sobotu 2. dubna odpoledne byli manželé Kolářovi s dcerou Sofií hosty Erdingerových. Ve vzá­jemném rozhovoru došlo k první výměně informací o způsobu práce farářů v kostele U Jákobova žebříku.

V neděli 3. dubna se Kolářovi zúčastnili eku­menické česko-korejské bohoslužby a posléze vedli při čaji a černé kávě s presbytery i dalšími členy sboru rozhovor o životě sboru i o oče­káváních vůči novému faráři. Další setkání se uskutečnilo v neděli 22. května, kdy bratr farář Erdinger vedl bohoslužby a vykonal křest, kdežto Ondřej Kolář měl kázání. Po boho­službách následovalo setkání Kolářových opět se staršovstvem, kde hlavním tématem pro obě strany byla kandidatura na místo druhého fa­ráře v Kobylisích. Rozhovory pokračovaly i na společném obědě manželů Kolářových, Erdin­gerových a Veselých.

Následující den se konala řádná schůze star­šovstva, na které jsme za čerstvé paměti pro­brali aspekty činnosti bratra faráře Koláře v našem sboru a všemi hlasy odhlasovali návrh na jeho kandidaturu.

Uběhly prázdniny a po nich jsme ve dnech 9. až 11. září jeli na společný sborový pobyt do Chotěboře, kde byli přítomni také faráři Erdin­ger, Rejchrt a Kolář s manželkami. V tradiční večerní debatě jsme s manželi Kolářovými probrali téma: „Co očekává sbor od svého druhého faráře a co očekává on a jeho rodina od nového sboru v Kobylisích“. Nedělní boho­služby pod širým nebem pak vedl Miroslav Erdinger, kázal Miloš Rejchrt, a bratr Kolář vedl vysluhování svaté večeře Páně.

Celá tato úvodní etapa vyvrcholila v neděli 25. září 2011, kdy se bratr farář Ondřej Kolář představil kobyliskému sboru při vedení celých bohoslužeb. Bylo to jeho zásadní vystoupení před volbou, která se uskutečnila 23. října při mimořádném volebním sborovém shromáždění konaném v rámci bohoslužeb. Počínaje 1. prosincem 2011 byl bratr Kolář zvolen na dobu deseti let.

Pavel Veselý, kurátor


zpět ...
© 2005 archa.cz