0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
29. října (čtvrtek)
18:30 biblická hodina přes Skype (skupina „Kobyliská biblická“)
30. října (pátek)
14:30 konfirmační cvičení přes Zoom
1. listopadu (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže bratr farář Ondřej Kolář)
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Děkujeme Simono! A brzy na shledanou
…probudil jsem se jedno březnové ráno loňského roku, otevřel počítač a zjistil, že kobyliský sbor již nemá druhého faráře..
…posadil jsem se jednoho jarního dne na pastorální konferenci, rozhlédl se a začal tušit, že kobyliský sbor záhy bude mít svého druhého faráře – v sukních. Oslovil jsem laskavou, vstřícnou a milou sestru farářku – ó jak tyto tolik potřebné atributy pastýřky byly viditelné a citelné, a ona řekla ano. Navrhl jsem jí bratru kurátorovi a staršovstvu, pozval ji poté na schůzi staršovstva, byla provedena řádná volba a ve sboru se jako nová květina začala rozvíjet radost a úleva. Osm měsíců uběhlo jak voda. Během této doby sestra farářka několikrát sloužila při nedělních bohoslužbách. Její obdarování se však plně projevilo na místech nejpotřebnějších. Začala intenzivně pracovat v Psychiatrické léčebně v Bohnicích v rámci pastorační terapie, docházela do hospice Štrasburk, střídala se se mnou ve vedení biblických hodin i v práci s dětmi. Ve schůzích staršovstva se sdílela se svou tolik potřebnou službou. Naslouchali jsme jí pozorně, s upřímným zájmem i obdivem.
Naše dohoda zněla na úvazek do konce roku. A ten se přiblížil rychleji, než jsme si byli schopni připustit. Za její vlídnou, laskavou pastýřskou i kazatelskou službu jsme jí poděkovali v poslední neděli v roce, kdy v kostele U Jákobova žebříku sestra farářka Simona Tesařová kázala. Snad orchideje z Kefurtovy zahrádky vyjádřily vděčnost za to, co jsme po dobu služby sestry farářky prožívali, pociťovali, co jsme od ní přijímali.
Za její službu ji děkujeme a do dalších dnů jí vyprošujeme dobré zdraví, srdce svlažující lásku a především plnost Božího požehnání.
Miroslav Erdinger


zpět ...
© 2005 archa.cz