0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
15. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice
19. srpna (neděle)
9:00 bohoslužba (v češtině) v kostele U Jákobova žebříku (káže bratr farář Ondřej Kolář)

11:30 bohoslužba (v korejštině) v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba (v japonštině) v kostele U Jákobova žebříku
Termíny

Bohoslužby:
neděle 9:30, Kostel U Jákobova žebříku
od 1. neděle adventní do neděle sv. Trojice s vysluhování sv. večeře Páně
1. neděle v měsíci mezinárodní ekumenické bohoslužby

Od druhé neděle v měsíci se v kostele U Jákobova žebříku v neděli dále konají:
v 11:30 bohoslužby v korejštině
ve 14:00 bohoslužby v japonštině

středa 15:30, bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně v kostele sv. Václava v Bohnicích

Biblické hodiny české:
pro dospělé: čtvrtek od 18:30 v malém sále Kostela U Jákobova žebříku
pro děti: pátek od 14:30 v malém sále Kostela U Jákobova žebříku
konfirmační cvičení: obvykle v pátek od 14:30 v kanceláři
Setkání mládeže se konají každou středu v lichých týdnech od 18:00.
Setkání střední generace se konají každé úterý v sudých týdnech od 19:00.

Další setkání (v rámci Komunitního centra):

• Mateřské centrum Benjamin
Středa od 17.00 hodin

• Kavárnička (nejen pro seniory)
1. středa v měsíci od 14 do 16 hodin

• Pěvecký sbor Contiola Jacobi
Každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 hodin
Pěvecký sbor Contiola Jacobi zpravidla doprovází bohoslužbu o hlavních svátcích, vystupuje však i při jiných příležitostech. Zaměřuje se především na duchovní hudbu protestantskou / utrakvistickou, ve svém repertoáru má však i autory katolické, černošské spirituály, židovské písně či zpěvy z Taizé.

Otevřená fara - pastorační hodiny farářů a pastorační pracovnice: dle ústní či telefonické domluvy

Biblické hodiny korejské a japonské:
Středa 19.30 - Modlitební hodina pro korejské členy
Neděle 10.00 - Modlitební hodina pro japonské členy
V neděli po bohoslužbách se konají biblické hodiny pro děti a mládeže.
Jedenkrát měsíčně - Biblická hodina (tzv. setkání oblastního shromáždění)

© 2005 archa.cz