Instalace farářky Anny Pokorné

Členy roztockého evangelického společenství jsme byli pozváni na slavnostní shromáždění, při kterém byla Anna Pokorná uvedena do funkce farářky v kazatelské stanici v Roztokách.

Akce se konala v neděli 19. 6. 2022 od 15:00 ve vile Haurowitzových, Tiché údolí 125, Roztoky za horkého počasí a účasti spousty lidí z Roztok i z dalších sborů ČCE.

Za následující fotografie děkujeme fotografce paní Nadiie Ponomarove.