Instalace farářky Anny Pokorné

Kvůli sílící epidemii koronaviru se instalace uskuteční v náhradním termínu, o kterém vás budeme včas informovat.

Srdečně vás spolu se členy roztockého evangelického společenství zveme na slavnostní shromáždění, při kterém bude Anna Pokorná uvedena do funkce farářky v kazatelské stanici v Roztokách.

Akce se koná v neděli 5. 12. 2021 od 15:00 ve vile Haurowitzových, Tiché údolí 125, Roztoky.

Na vaši účast se těší Anna Pokorná a členové ČCE v Roztokách.
Prosím potvrďte účast na roztoky@evangnet.cz.